Η φιλοσοφία μας

H φιλοσοφία της Rap Media συνοψίζεται σε αυτό που λέμε «αξία»

Όταν συνειδητοποιούμε ποιοι είμαστε, πέρα από τίτλους και ετικέτες, συνειδητοποιούμε και την αξία μας. Εμείς οι ίδιοι ορίζουμε πόσο ψηλά θα θέσουμε την αξία μας, με το να αντιληφθούμε ότι είμαστε μοναδικοί, άρα ανεκτίμητης αξίας. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον τόπο μας. Πλαισιώνεται από μία ξεχωριστή πολιτιστική κληρονομιά και κουλτούρα, από μοναδικούς ανθρώπους των οποίων η ιστορία και το έργο αρκούν για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο μοναδικός και ανεκτίμητης αξίας είναι.

Η ανάδειξη του πολιτιστικού δυναμικού της Κορινθίας, των ποικίλων αγαθών του πνεύματος, της παράδοσης και της ιστορίας μας, η προβολή καλλιτεχνικών εκφράσεων και δημιουργημάτων από προσωπικότητες που έχουν αναβαθμίσει τον τόπο μας με την ιδιαίτερη εξειδικευμένη τέχνη τους καθώς και από φυσιογνωμίες ονομαστές που μας τιμούν με το έργο και τη διαδρομή τους, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στον απαράμιλλο φυσικό μας πλούτο, η προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων που θα ενισχύσουν την τοπική αγορά, η έμφαση εν ολίγοις στον Πολιτισμό, στο Περιβάλλον και στην Επιχειρηματικότητα, αποτελεί τη διαφορετική ματιά με την οποία η Rap Media θέλει να «βλέπει» και να προσεγγίζει το χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας.

 

Φιλοσοφία μας, η καλλιέργεια και η ανάδειξη του πολιτισμού του τόπου μας, που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εξέλιξη μιας κοινωνίας, την εξωστρέφεια και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Στην Rap Media βλέπουμε τα πράγματα με άλλη ματιά. Ψάχνουμε το διαφορετικό, το ξεχωριστό. Εκείνο που μπορεί ν’ αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας σ’ έναν κόσμο που έχει πλέον αλλάξει. Βλέπουμε το μέλλον μας με άλλη ματιά, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα … Αναδεικνύουμε την αξία, προβάλλοντας ό,τι ακριβώς την αντιπροσωπεύει· την ιστορία μας, την παράδοσή μας, πρόσωπα που διακρίνονται για την πνευματική, κοινωνική, επαγγελματική τους προσφορά και συμμετοχή, τον πολιτισμό μας στο σύνολό του. 

«Αξία έχει να μπορείς και να θέλεις να αναδεικνύεις ανθρώπους άξιους, που δεν τους γνώριζες, άρα δε σου χρωστούν και δεν τους χρωστάς και δεν έχεις φυσικά να περιμένεις και κάτι…»

Δ. Ραψωματιώτης